• pambisanmunti.jpg

Welcome to Barangay Pambisan Munti Official Website!

 

MISSION 

Makamit ang pananaw sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga taong barangay na may pakikipag-ugnayan sa iba pang mga pinuno ng pamahalaan at iba pang pribadong ahensya.

 

 

 

 

Login Form